Panduan Menjawab Soalan Novel :

1. Ikut arahan soalan sama ada mana-mana novel yang anda kaji atau novel yang dinyatakan seperti novel tingkatan 1, 2 dan 3.
2. Jawapan mestilah dalam bentuk esei bukannya poin-poin isi.
3. Jawapan sebaik-baiknya dalam bentuk perenggan. Satu isi untuk satu perenggan.
4. Setiap isi mestilah ada ayat isi dan ayat huraian. (Seboleh-bolehnya dua ayat).
5. Ayat isi mestilah bersifat umum. Guna sebahagian soalan untuk memulakan isi.
6. Ayat huraian mestilah khusus iaitu mengandungi watak dan peristiwa.
Nama watak salah tetapi contoh pristiwa betul. (0m)
Contoh peristiwa salah tetapi nama watak betul.(0m)

Wajaran markah :

Isi : 6 markah : 3 isi x 2 (isi -1m dan huraian -1m)
Bahasa : 4 markah ; biasanya markah ditolak jika terdapat kesalahan.

Ingat markah hanyalah 10 markah : Peruntukan masa yang perlu diperuntukkan ialah 10 minit sahaja

Advertisements